Usługi

0
Możliwość poznania procesów technologicznych w praktyce, to jeden z najważniejszych aspektów kształcenia studentów kierunków ścisłych. Dlate...
0
Zagadnienia zrównoważonego rozwoju zarówno w wymiarach społecznym, ekonomicznym, jak i środowiskowym są szczególnie ważne w przypadku projek...
0
Firma, rozbudowując swoją sieć sprzedaży, uruchomiła 42. tego typu zakład CEMEX w Polsce i 5. w Warszawie.
0
Program System Planista 2010 Net jest nowoczesnym programem przeznaczonym do planowania, zarządzania i kontroli realizacji przedsięwzięć w b...
0
Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanową niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na ...
0
Środki transportu stanowią ważny element w transporcie materiałów, elementów, konstrukcji i maszyn budowlanych niezbędnych w procesie wznosz...
0
Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanową niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na ...
0
Program System Planista 2010 Net jest nowoczesnym programem przeznaczonym do planowania, zarządzania i kontroli realizacji przedsięwzięć w b...
0
Najnowsze, dostępne na rynku rozwiązania dla różnych sektorów branży budowlanej – to główny powód, dla którego warto było odwiedzić Poznań w...
0
Do roku 2015 inwestycje związane z samą tylko infrastrukturą transportową w Polsce mają wynieść 160 mld złotych, a obecnie można zaobserwowa...