Specyfikacje techniczne

Ocena: 0
4132
Zgodnie z ustawą PZP, oprócz dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczne stanową niezbędny dokument opisujący przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Z myślą o osobach przygotowujących specyfikacje techniczne i przedmiary robót dla zamówień publicznych powstał Specyfikator.

Kosztorys utworzony na podstawie wybranych specyfikacji
Rys. Infokoszt


Pomimo istotnej roli, jaką pełnią specyfikacje techniczne przy sporządzaniu kosztorysów, zarówno inwestorskiego jak i ofertowego, są one traktowane jako opracowania zbędne, nie mające żadnego znaczenia, a opracowywane są tylko dlatego, by spełnić wymóg ustawowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda pozycja przedmiarowa powinna zawierać odpowiedni numer specyfikacji technicznej dla robót podstawowych.

W programie Specyfikator przyjęto inne spojrzenie na zagadnienia związane z przygotowaniem specyfikacji technicznych jak i samych przedmiarów robót. Zgodnie z nim specyfikacje techniczne i przedmiar robót, muszą być wzajemnie powiązane, dlatego program współpracuje zarówno z popularnymi aplikacjami do kosztorysowania, edytorami tekstu oraz Excelem.

Przygotowując materiały przetargowe, oprócz specyfikacji technicznej, do SIWZ najczęściej załączany jest również przedmiar robót. Często zdarza się, zwłaszcza w dużych przedmiarach, że w pozycji brakuje odwołania do konkretnej specyfikacji, lub też specyfikacja dotycząca konkretnych robót ma inny numer, niż ten który jest podany w przedmiarze, bądź jednostki miary przyjęte w przedmiarze są niezgodne ze specyfikacją techniczną. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym tylko STWiORB określa zasady przedmiarowania i obmiarowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Jednostka miary przyjęta w pozycji przedmiarowej musi wynikać ze STWiORB, a nie z katalogów nakładów rzeczowych. Wobec powyższego specyfikacje techniczne są niezbędne do prawidłowego opracowania przedmiaru robót na potrzeby zamówień publicznych. Nowatorskie rozwiązania zastosowane w Specyfikatorze sprawiają, że weryfikacja zgodności przedmiaru robót, ze specyfikacjami technicznymi jest bardzo prosta i odbywa się automatycznie, ograniczając do minimum popełnianie prostych błędów przy opracowaniu przedmiaru robót.

W Specyfikatorze zastosowano nowe, dotychczas niespotykane rozwiązania, usprawniające przygotowanie STWiORB dla konkretnego (aktualnego) zadania na podstawie wcześniej opracowanych projektów. Posiadając zbiór plików ze specyfikacjami technicznymi, które najczęściej są zlokalizowane w różnych miejscach na komputerze (katalogi projektów) w Specyfikatorze można je łatwo powiązać, tworząc listę i uzyskując do nich szybki dostęp.

Dzięki Specyfikatorowi zamiast kilku czy kilkudziesięciu plików ze specyfikacjami technicznymi, o których trzeba pamiętać, aby załączyć je do SIWZ, otrzymuje się kompletną specyfikację techniczną w jednym pliku. Dodatkowo za pomocą Specyfikatora z łatwością można przygotować chroniony arkusz Excel np. formularz ofertowy z aktywnymi formułami liczącymi. Taki formularz wykonawca będzie mógł wypełnić cenami lub też zaimportować np. do programu kosztorysowego. Nowym rozwiązaniem zastosowanym w programie Specyfikator jest możliwość tworzenia nowej specyfikacji technicznej przy pomocy kreatora, na podstawie wbudowanego szablonu. Podczas tworzenia specyfikacji można wybrać kody CPV, jednostki miary, informacje te zostaną przeniesione do treści tworzonej specyfikacji, a informacja o nich jest widoczna przy dopasowywaniu odpowiedniej specyfikacji do pozycji z kosztorysu. Nowością są warianty specyfikacji, które pozwalają na dokładniejsze dostosowanie treści specyfikacji technicznych, dzięki temu można mieć kilka rozwiązań materiałowych dla tej samej roboty budowlanej.

Specyfikator proponuje całkowicie nowe, dotąd niespotykane podejście do tworzenia dokumentacji przetargowej na potrzeby zamówień publicznych. Została stworzona nowa funkcja, pozwalająca na wygenerowanie struktury kosztorysu (plik w FWD) na podstawie wybranych specyfikacji technicznych.

Tak stworzony kosztorys z łatwością będzie można wczytać do programu kosztorysowego (obsługującego FWD) i uzupełnić poszczególne pozycje obmiarami i wyliczeniami ilości, jak i odpowiednimi kalkulacjami cen jednostkowych, otrzymując np. kosztorys inwestorski. 

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 3 (10) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy