Betonowa nawierzchnia autostradowej obwodnicy Częstochowy gotowa

Ocena: 0
1916

21.11.2019 r. konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Budimex SA oraz Budpol Sp. z o.o. zakończyło układanie nawierzchni betonowej w ciągu autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia. Zgodnie z umową podpisaną 24.07.2019 r. na odcinku 20 km wykonano prace zabezpieczające, ułożono nawierzchnię, dokończono budowę wiaduktów i węzłów.

Kontynuacje dalszych prac na odcinku od km 417+530 do km 437+800, z którego zszedł poprzedni wykonawca rozpoczęto już następnego dnia po podpisaniu umowy, tj 25.07. Przy realizacji budowy wykorzystano specjalistyczny sprzęt STRABAG - 100 dużych, specjalistycznych jednostek sprzętu, w tym rozściełacz do układania nawierzchni z betonu cementowego. Beton na potrzeby projektu wyprodukowany był we własnej wytwórni mieszanki betonowej. Na budowie, w sposób ciągły, w szczytowym okresie pracowało łącznie około 1000 osób.

Odcinek autostrady A1 powstał na terenie województwa śląskiego w i pełni funkcję obwodnicy Częstochowy. W zakresie prac realizowanych przez STRABAG wykonano roboty zabezpieczające na ciągu głównym, wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 całego odcinka. Łącznie ułożono 291 074 m2 nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Daje to w sumie 567 329 m2 nawierzchni - co odpowiada powierzchni 80 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Na chwilę obecną wykonano 50 procent pozostałych robót ujętych w zakresie realizowanych prac, w tym między innymi roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych.

Na odcinku A1 powstało 14 wiaduktów autostradowych, 1 wiadukt kolejowy, 5 mostów zintegrowanych z przejściem dla zwierząt, 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych.

Realizowane są również prace towarzyszące związane z odwodnieniem i kanalizacją deszczową autostrady i dróg poprzecznych, robotami melioracyjnymi, budową zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetleniem dróg, robotami elektroenergetycznymi, budową kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych oraz przebudową wodociągu.

Źródło i zdjęcie: Strabag

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy