Żurawie firmy Sarens Polska na budowie bloków energetycznych Elektrowni Opole

Ocena: 0
2388
6 sierpnia 2014 roku Mostostal Power Development Sp. z o.o. (spółka zależna Mostostal Warszawa S.A.) zawarła ze spółką Sarens Polska Sp. z o.o. umowę na najem i obsługę dźwigów dla potrzeb realizacji inwestycji pn. "Budowa Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole".

Umowa obejmuje dostawę, montaż, demontaż, transport oraz najem dźwigów wraz z ich obsługą operatorską. Przedmiotem najmu będzie 14 dźwigów budowlanych. Najwyższy z nich będzie miał wieżę wysokości 140 metrów i możliwość podnoszenia elementów na wysokość 196 metrów (dla porównania - wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie to 188 metrów). Montowane elementy konstrukcji bloków znajdować się będą na wysokości nawet 122,5 metrów. Dźwigi rozpoczną swoją pracę w lipcu 2015 r.

Całość zakresu prac Mostostal Warszawa S.A. w ramach budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole wykonuje spółka zależna Mostostal Power Development. Zakres prac Mostostal Warszawa S.A. określony umową na realizację przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie 23,93% wszystkich robót.

Należą do nich między innymi roboty budowlane kotłowni bloku nr 5 i bloku nr 6 wraz z montażem części ciśnieniowej kotłów, prace fundamentowe i konstrukcje żelbetowe instalacji odsiarczania spalin, instalacje oleju, budynek warsztatów i magazynów, w systemie "pod klucz" - pozablokowe instalacje odżużlania, odpopielania sprężonego powietrza, oleju oraz układ nawęglania.

Wartość prac powierzonych Mostostal Warszawa S.A., zgodnie z umową na realizację inwestycji pn. "Budowa Bloków Energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole", wyniesie 2.249 mln zł netto.

Źródło i zdjęcie: www.mostostal.waw.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy