Budowa mostu koło Tarnowa

Ocena: 0
4208
Most autostradowy o całkowitej długości 600 m budowany jest w okolicy Tarnowa, ok. 80 km na wschód od Krakowa. Nowe urządzenie nawisowe VARIOKIT zostało zastosowane w Polsce po raz pierwszy przy budowie tego mostu.

Urządzenia nawisowe PERI bazujące na systemie VARIOKIT
Fot. PERI GmbH


Dzięki zastosowaniu dodatkowych, nowo skonstruowanych elementów i części systemu, zestaw inżynieryjny VARIOKIT może być obecnie stosowany również do budowy mostów metodą nawisową. Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi mechanicznemu, załoga budowy osiągnęła 4–5-dniowe cykle realizacji sekcji betonowych o długości do 5 metrów. Jednocześnie spełnione zostały wysokie wymagania dotyczące bardzo małych tolerancji dla zmiennych przekrojów konstrukcji skrzynkowej ustroju nośnego mostu. Kompatybilność urządzenia z rusztowaniem modułowym PERI UP umożliwiła montaż bezpiecznych pomostów roboczych oraz zapewniła dostęp do wszystkich stanowisk pracy.


Deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24 pozwala na płynne dopasowanie deskowania do zmiennej geometrii przekroju mostu
Fot. PERI GmbH

Przy budowie mostu autostradowego w okolicy Tarnowa dwanaście par filarów podpierało dwa ustroje nośne o szerokości 13 m każdy. Rusztowania podporowe przenosiły obciążenia z deskowania przęseł ustroju nośnego, znajdujących się w części zalewowej mostu – skonstruowanego ze sprawdzonych wysokonośnych dźwigarów kratowych GT 24 deskowania VARIO. W zależności od wysokości oraz obciążenia podparcia zastosowano różne systemy rusztowań podporowych PERI, łącznie z wieżami stosu ST 100 oraz wieżami podporowymi na bazie połączonych ramami podpór stropowych MULTIPROP.

Przęsła ustroju nośnego części nurtowej o długości jednostkowej ok. 210 m
między siódmym a dziesiątym filarem zostały wykonane metodą nawisową z podziałem na 48 sekcji betonowania zwanych również segmentami betonowania. W tym celu generalny wykonawca – przedsiębiorstwo Dragados, wykorzystało cztery urządzenia nawisowe systemu VARIOKIT. Urządzenie zwane potocznie trawelerem składa się z wózka i deskowania i przenosi obciążenie formowanej sekcji na wykonane poprzednio sekcje ustroju nośnego oraz przemieszcza deskowanie z jednej sekcji do drugiej. Celem dopasowania urządzenia do  zmiennej geometrii przekroju skrzynkowego ustroju nośnego, zastosowano deskowanie dźwigarowe VARIO GT 24.


Wózek VARIOKIT można łatwo i indywidualnie dopasować do istniejącej szerokości ustroju nośnego
Fot. PERI GmbH

Urządzenie do budowy mostów metodą nawisową na bazie zestawu inżynieryjnego VARIOKIT
Celem tego wdrożenia było rozszerzenie zakresu zastosowań sprawdzonego zestawu inżynieryjnego VARIOKIT przy użyciu możliwie jak najmniejszej liczby dodatkowych elementów systemowych. Nowe elementy systemowe dotyczące kierunku podłużnego wózka zostały skonstruowane dla sekcji betonowanych o powszechnie występującej w metodzie nawisowej długości 5 m. W kierunku poprzecznym przyjęto zasadę, aby wykorzystać istniejące elementy systemowe VARIOKIT, umożliwiając jednocześnie maksymalne dostosowanie do zmiennej geometrii przekroju ustroju nośnego mostu. Osiągnięty rezultat: urządzenie o wysokim stopniu uniwersalności służące do formowania zmiennych przekrojów ustrojów nośnych, będące równocześnie łatwe w obsłudze. Szczególnej uwadze poświęcono przemieszczanie urządzenia do następnej betonowanej sekcji, gdzie innowacyjny mechanizm napędu pozwala na samoczynny przejazd urządzenia do przodu i tyłu.


System VARIOKIT jest kompatybilny z systemem PERI UP
Fot. PERI GmbH

Urządzenie nawisowe nie tylko zapewnia łatwość obsługi, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa. Kompatybilność z rusztowaniem modułowym PERI UP pozwoliła na organizację bezpiecznych stanowisk pracy i na dostęp do nich przy minimalnym nakładzie pracy, ponieważ elementy rusztowania PERI UP można łatwo łączyć z elementami systemu VARIOKIT.

Wyjątkową z korzyści urządzenia nawisowego VARIOKIT jest to, że większość elementów systemu można wykorzystywać ponownie w przyszłych projektach bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych modyfikacji – większość tych elementów może nawet zostać użyta w celu realizacji innych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (np. tuneli). W rezultacie zestaw inżynieryjny VARIOKIT ma szczególnie szeroki zakres zastosowań, przy minimalnej liczbie standardowych elementów systemowych użytkowanych w zależności od przeznaczenia. Ponadto, prawie wszystkie elementy są dostępne do dzierżawy w bazach materiałowych PERI. Zapewnia to nie tylko szybką dostępność elementów, ale – co istotne z punktu widzenia wykonawcy – wpływa na ekonomiczność zastosowanych rozwiązań.


Elementy deskowania umożliwiają  dokładne dopasowanie do zmienności przekroju ustroju nośnego
Fot. PERI GmbH

Najlepsze wyniki uzyskane w praktyce w trakcie inwestycji w Polsce
Do budowy ustroju nośnego mostu zlokalizowanego w Komorowie koło Tarnowa zastosowano łącznie cztery urządzenia. Proces budowy ustroju nośnego postępował naprzód nawisowo i symetrycznie w obu kierunkach począwszy od par filarów po obu stronach rzeki. Sekcje o długości od 3,50 m do 5,00 m były betonowane na przemian, aż do czasu ostatecznego zamknięcia łuku, tzn. zabetonowania zwornika.

Wysokość jednokomorowego przekroju skrzynkowego ustroju nośnego zmienia się od ok. 2.50 m do 6.10 m przy stałej szerokość przekroju. W rezultacie kąt między ścianami bocznymi, a wspornikami płyty pomostowej skrzynki ciągle ulega zmianie, co oznacza, że konieczne było ponowne dopasowywanie deskowania względem każdej betonowanej sekcji. Dopasowanie odbywało się przy pomocy specjalnych wstawek kompensacyjnych i trzpieni obrotowych. Po każdorazowej zmianie przekroju, deskowanie płyty dennej zostaje zamocowane na odpowiedniej wysokości, natomiast krążyny deskowania zewnętrznego ścian bocznych ustroju pozostaje bez zmian. Dzięki tej konstrukcji możliwe było bezproblemowe utrzymanie wymaganych niskich tolerancji wymiarowych dotyczących przekroju ustroju nośnego mostu. Poprzez zastosowanie tego systemu, załoga budowy uzyskała najlepsze możliwe wyniki w stosunku do całego przęsła, a poszczególne sekcje mogły być zrealizowane „na miarę”.Wieże stosu ST 100 oraz wieże podtrzymują deskowania ustroju nośnego
Fot. PERI GmbH

Ponadto, niezależny od żurawia napęd hydrauliczny urządzenia został skonstruowany również pod względem redukcji nakładu pracy – po wykonaniu zaledwie kilku nieskomplikowanych czynności urządzenie można było przemieścić dalej do następnej sekcji za pomocą siłowników hydraulicznych. Załoga budowy potrzebowała tylko dwóch godzin, aby wykonać to zadanie. Po każdorazowym wykonaniu zwornika między dwoma filarami, urządzenia zostały przemieszczone z powrotem do punktu wyjściowego na głowicy filara, gdzie następnie zostały zdemontowane.

Usługi inżynieryjne oraz materiał z jednego źródła
Przedsiębiorstwo PERI było odpowiedzialne za indywidualne opracowanie projektów technologicznych – dotyczących deskowania zarówno ustroju nośnego na rusztowaniach podporowych, jak i ustroju wykonywanego metodą nawisową. W rezultacie wszystkie systemy oraz procesy zostały w sposób optymalny dopasowane. Zakres obsługi obejmował również instruktarz i nadzór pracowników budowy przez cały okres prowadzenia robót. Ponadto, nadzór PERI na terenie budowy przyczynił się do przyspieszenia tempa realizacji budowy.

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 2 (9) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy