Rozbudowa Uniwersytetu w Rzeszowie

Ocena: 0
2952
Uniwersytet Rzeszowski wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kształcenie specjalistów w nowych dziedzinach i technologiach zdecydował się wybudować, przy wsparciu funduszy unijnych, nowoczesne Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Deskowanie spodu kapsuły
Fot. Harsco


Generalnym wykonawcą projektu została firma Skanska, która rozpoczęła roboty budowlane w maju 2010 r. Jako dostawcę szalunków wybrano firmę Harsco Infrastructure Polska z uwagi zarówno na profesjonalną obsługę wcześniejszych kontraktów, jak i fachowe podejście do tematu, poprzez zaproponowanie optymalnych rozwiązań dla deskowań elementów nietypowych, już na etapie rozmów wstępnych.

W ramach inwestycji do wykonania był czterokondygnacyjny budynek w kształcie litery „L”, którego powierzchnia całkowita wyniosła około 35 tys. m2, a kubatura 462 tys. m3. Pod budynkiem został zlokalizowany garaż podziemny z 296 miejscami parkingowymi.

Pod względem ilościowym, dominującymi elementami były ściany, do których wykonania Harsco Infrastructure dostarczyło deskowanie ramowe MANTO oraz stropy, wykonane przy użyciu systemu TOPFLEX. 

Największym jednak wyzwaniem okazało się dostarczenie deskowań sal wykładowych ze ścianami w kształcie poziomych walców, które wychodzą poza obrys budynku oraz kapsuły zawieszonej na  dwóch żebrach pionowych biegnących przez całą wysokość budynku.

Wykonanie projektów deskowań dla elementów krzywoliniowych wymagało od nas wielu uzgodnień z budową i dobrania najbardziej odpowiedniego rozwiązania, niekolidującego z prowadzonymi robotami żelbetowymi przyległych elementów konstrukcji.

Inżynierowie Harsco Infrastructure sporządzili kompletne projekty technologiczne i wykonawcze deskowań krzywoliniowych elementów nietypowych. Przy współpracy z lokalną wytwórnią konstrukcji drewnianych, dostarczono na budowę elementy deskowania wykonane z kratownic drewnianych, połączonych płytkami kolczastymi.


Deskowanie „beretki”
Fot. Harsco

Zarówno kratownice deskowania ścian walcowych, jak i kapsuły ustawiono na platformach roboczych zbudowanych z wież ID 15. Ściany walcowe zostały wykonane w całkowicie zamkniętym szalunku, natomiast roboty związane z kapsułą, z uwagi na duże krzywizny i wysoki stopień skomplikowania, zostały podzielone na 5 etapów. W I etapie wykonano spód kapsuły poprzez ułożenie mieszanki betonowej bezpośrednio na deskowaniu. W II etapie, przy użyciu torkretu, wykonano krzywizny stanowiące przejście spodu kapsuły w elementy pionowe. Pionowe elementy krzywoliniowe zostały wykonane przy użyciu szalunku radialnego RONDA – był to etap III. W etapie IV zabetonowano „baretkę” (przejście ścian pionowych kapsuły w sklepienie) w deskowaniu zamkniętym wykonanym z kratownic drewnianych, rozmieszczonych po obwodzie kapsuły. Kratownice stanowiące deskowanie wewnętrzne ustawiono na specjalnie zbudowanej wewnątrz już istniejącej kapsuły konstrukcji przestrzennej w systemie MODEX. Kratownice deskowania zewnętrznego oparto w miarę możliwości na konsolach wiszących i elementach zewnętrznych wręg, spełniających dwojaką funkcję – deskowania spodu kapsuły i podparcia kapsuły w fazie wykonawczej. Etap V zakończył roboty żelbetowe kapsuły – wykonano płaską cześć sklepienia przy użyciu systemu szalunków stropowych TOPMAX, opartych na wspomnianej już konstrukcji w systemie MODEX.


Montaż deskowania walców
Fot. Harsco

Z uwagi na indywidualny charakter obiektu Uniwersytetu Rzeszowskiego, bieżąca współpraca pomiędzy inżynierami Harsco Infrastructure i Skanska była niezbędnym warunkiem powodzenia projektu.

Firma Harsco Infrastructure udowodniła po raz kolejny wszechstronność zastosowań swoich systemów, jak również umiejętność koordynacji i stosowania elastycznych, indywidualnych rozwiązań dopasowanych do oczekiwań Klienta. Sukces tego projektu to najlepszy przykład wysokich kompetencji i poziomu wiedzy technicznej pracowników firmy.

Źródło: Budownictwo monolityczne, nr 4 (7) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy