Remont mostu technologią StoCretec

Ocena: 0
2745
Firma Sto-ispo posiada w swojej ofercie m.in. produkty do renowacji i ochrony betonu. W lipcu 2008 roku, pod nadzorem fi rmy Sto, przystąpiono w Warszawie do kolejnego, po wieżycach i torowisku tramwajowym, remontu cząstkowego zabytkowego obiektu, jakim jest Most im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Charakterystyczny most warszawski, z przepięknymi wieżycami, spina oba brzegi Wisły w ścisłym centrum stolicy. Z tego też powodu budził spore obawy decydentów i mieszkańców stolicy, co do terminowego oddania kluczowej przeprawy do ponownego użytkowania. Nawet drobne spóźnienia w harmonogramie uwięziłyby kierowców w olbrzymich korkach.

Most i wiadukty dojazdowe na czas remontu (od 7 lipca do 23 sierpnia) zostały całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego. Czynne było jedynie torowisko tramwajowe, które stanowiło znaczne utrudnienie dla generalnego wykonawcy, firmy Mosty z Warszawy. Odbywała się nim niestety wspólnie z tramwajami, cała komunikacja budowy.

Prace remontowe polegały w części jezdnej na zdjęciu poprzez frezowanie warstwy asfaltu wraz z izolacją i ok. 2 cm płyty żelbetowej pomostu, a następnie odtworzeniu tego układu. W części chodnikowej wyburzono betony i również wyfrezowano izolację z 2 cm warstwą betonu. Po wyrównaniu i zaizolowaniu płyty wykonano betonowania chodnika i na jeszcze świeży beton naniesiono pielęgnacyjny grunt epoksydowy, by w dalszej kolejności wykonać elastyczną nawierzchnio-izolację epoksydowo- poliuretanową. Ze względu na mniejsze znaczenie chodników dla ruchu na moście, termin ich oddania Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył firmie wykonawczej do końca września. Krótki termin wykonania prac przy ogromie powierzchni płyty pomostu, wynoszącej 20800 m2, wymagał od firmy Mosty i firmy podwykonawczej Polbet, wspomagającej roboty betoniarsko-izolacyjne, sprawnej organizacji robót i użycia sprawdzonych, pewnych, szybkich technologii StoCretec. Znalazły one zastosowanie przy wyrównywaniu płyty konstrukcyjnej, lokalnych naprawach głębszych ubytków oraz izolowaniu powierzchni chodników.

Nad robotami czuwał nadzór ze strony Sto-ispo. Wyrównanie płyty pomostu polegało na aplikacji mostka sczepnego, a w chwilę potem, na rozłożeniu na jeszcze świeży mostek sczepny materiału naprawczego StoCrete TG 202 o średniej grubości ok. 2 cm (łącznie ok. 750 ton na całym obiekcie). Ze względu na wysokie temperatury i nasłonecznienie prace te odbywały się tylko w porze nocnej. Przy niższych temperaturach stosowano mostek mineralny (PCC) StoCrete BE ochrona antykorozyjna i mostek sczepny, a przy wyższych, ze względu na szybkie wysychanie mostka mineralnego, mostek sczepny epoksydowy o dłuższym „czasie życia” (przy temperaturze +10°C – ok. 120 minut, przy +23°C – ok. 90 minut, przy +30°C – ok. 70 minut) – StoPox IHS-PK.

Dzięki kombinacji tych preparatów zapewniono doskonałą przyczepność warstwy naprawczej do podłoża, co potwierdziły na bieżąco wykonywane oderwania normowego krążka w badaniu na odrywanie (tzw. „pull-off ”). Ze względu na szaleńcze tempo robót, materiał naprawczy podawany był mechanicznie cały czas dwoma pompami, ściągany po prowadnicach z jednoczesnym zawibrowaniem. Powierzchnia naprawy, po wstępnym utwardzeniu się, była zacierana mechanicznie dla uzyskania gładkiej powierzchni pod izolację. Wspomniany epoksydowy mostek sczepny StoPox IHS-PK dopuszczony jest także aprobatą IBDiM do zespalania remontowanej płyty pomostu i dodatkowej warstwy nadbetonu. Połączenie jest tak mocne, że eliminuje pracochłonne wykonywanie tradycyjnej siatki wklejanych prętów zapewniających odporność na ścinanie.

Nawierzchnio-izolację chodnika (5000 m2) wykonano w bardzo szybkiej technologii, używając specjalnego gruntu StoPox FBS-LF na świeży beton (po 4–5 godz. od ułożenia). Grunt ten zapewnia też jego dobrą pielęgnację. W przypadku standardowych gruntów epoksydowych, ze względu na wrażliwość na wilgoć zawartą w betonie, czas oczekiwania na ich ułożenie od wbudowania mieszanki betonowej wynosi 28 dni. Na tak zagruntowane podłoże po 48 godz. nałożono elastyczną żywicę epoksydowo-uretanową StoPox TEP-Multi-Top bez dodatków (tzw. „warstwę pływającą”). Odpowiada ona za przekrywalność zarysowań podłoża betonowego, powstających w głównej mierze w trakcie jego ruchów pod wpływem zmian temperaturowych otoczenia. Następnego dnia nałożono fi nalną warstwę tej samej żywicy elastycznej w kolorze szarym, tym razem jednak z wypełniaczem kwarcowym, wzmacniającym odporność systemu na ścieranie i zapewniającym odpowiednią antypoślizgowość. Całkowita grubość tych warstw żywicznych to około 5 mm. Obiekt został oddany do ponownego użytku w czasie krótszym od wymaganego. Warszawiacy odetchnęli z ulgą jadąc nową nawierzchnią, której kolejny remont spodziewany jest za ok. 30 lat. Zastosowanie materiałów do napraw i izolowania płyty pomostu, jak też użycie innych środków fi rmy Sto-ispo do kompleksowej renowacji wieżyc w latach ubiegłych, pokazują kompleksowość oferty i wysoką specjalizację oraz innowacyjność produktów z grupy StoCretec dla tego typu budownictwa inżynieryjnego oraz branż pokrewnych.Źródło: Budownictwo Monolityczne 3/2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy