Obwodnica Suwałk wykonana w technologii betonowej

Ocena: 0
2936

Blisko 13-kilometrowa obwodnica Suwałk została oddana do użytku. To drugi, podlaski fragment międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Baltica, tj. trasy S61 łączącej kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z programu "Łącząc Europę".

Szlak via Baltica w Polsce wyniesie blisko 320 km

Trasa ta pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi, a Polską, i krajami Europy Środkowej. Na terenie Polski przebiega w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

Zbudowane zostały już fragmenty o łącznej długości 117 km. W realizacji jest obecnie 201 km, z których udostępniamy niespełna 13-kilometrową obwodnicę Suwałk. Pozostałe fragmenty S61 z wyjątkiem budowanej drugiej nitki obwodnicy Szczuczyna są na etapie projektowania. Cała trasa ma zostać udostępniona kierowcom do końca 2021 roku.

Ekspresowa obwodnica Suwałk

Obwodnica wyprowadza z Suwałk ruch tranzytowy samochodów ciężarowych, których  przez miasto przejeżdża średnio ponad 5 tysięcy na dobę.  Droga omija miasto od zachodu i północy. Na węźle Suwałki Południe łączy się z dwujezdniową częścią obwodnicy Augustowa (12,75km), tworząc tym samym fragment S61 o łącznej długości 25,58 km.

Inwestycja kończy się na węźle "Suwałki Północ", który zostanie zrealizowany w ramach następnego odcinka S61 Suwałki - Budzisko. Obecnie podłączenie powstałej "eski" do istniejącej drogi krajowej nr 8 (tzw. łącznica węzła "Suwałki Północ") będzie się odbywało przez jednojezdniowy łącznik o długości kilometra.

Droga ekspresowa S61 została wykonana w technologii nawierzchni z betonu cementowego przystosowanej do przyjęcia ruchu ciężkiego. Charakteryzuje się ona wysoką nośnością (11,5 tony na oś), odpornością na odkształcenia oraz niższymi kosztami utrzymania w porównaniu z nawierzchnią asfaltową.

W ramach inwestycji:

 • rozbudowano węzeł "Suwałki Południe",
 • wybudowano węzeł drogowy "Suwałki Zachód",
 • wybudowano10 obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy,
 • wybudowano cztery wiadukty nad drogą ekspresową,
 • wybudowano jeden wiadukt nad linią kolejową.
 • wybudowano przejścia dla zwierząt:
  • obiekty inżynierskie: przejście dla zwierząt dziko żyjących "dołem" pod S61 - 3 szt.
  • przepusty: przejścia dla małych zwierząt - 5 szt.
 • wykonano nasadzenia  - około 2 300 szt. drzew oraz 28 000 szt. Krzewów

Powstała też sieć dróg dojazdowych (18,5 km), ciągów pieszo-rowerowych, a także przepusty i urządzenia ochrony środowiska. Przebudowano również 8 km dróg publicznych kolidujących z przebiegiem obwodnicy.

Wartość kontraktu budowlanego to 299,45 mln. zł., natomiast wartość całej inwestycji z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót, to 391 mln. zł.

Dofinasowanie z Unii Europejskiej

Obecnie oddana trasa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę". Umowę z Komisją Europejską, tj. agencją INEA o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego GDDKiA podpisała 18 listopada 2015 roku: Grant Agreement nr INEA/CEF/TRAN/M2014/1026995. Na szczeblu krajowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi korzystanie z funduszy unijnych, GDDKiA podpisała  w zakresie trasy S61 na odcinku od Szczuczyna do granicy Polski z Litwą w Budzisku umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych nr CEF/004/2014/Z z 07.11.2018 "Budowa drogi S-61 Szczuczyn – Budzisko (granica państwa)" na kwotę 795 492 009 euro samych kosztów kwalifikowanych.

Co za tym idzie, na realizację wszystkich odcinków od obwodnicy Szczuczyna do granicy Państwa Polskiego z Litwa w Budziskach Komisja Europejska przeznaczyła w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF - Connecting Europe Facility) ponad 406 mln euro (51,1% podanych wyżej kosztów kwalifikowanych Projektu).

Dane techniczne obw. Suwałk (S61):

 • klasa drogi - S
 • długość - 12,83 km
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • kategoria ruchu - KR7
 • ilość pasów ruchu - 2 x 2
 • szerokość pasów ruchu - 3,5 m
 • pas dzielący wraz z opaskami - min. 5 m,
 • szerokość opaski - 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN / oś
 • bariery energochłonne - dł. 53,5 km
 • ekrany akustyczne - dł. 1,4 km., powierzchnia - 5 395 m2
 • ekrany przeciwolśnieniowe - dł. 0,83 km., powierzchnia - 1 834,14 m2
 • ogrodzenia - dł. 27,2 km.

Ciekawostki:

Nawierzchnia z betonu cementowego - powierzchnia - 234 922 m2 (68 127 m3) (Dostawca - Cementownia Kujawy w Bielawach)

Do wykonania obiektów inżynierskich zużyto:

 • beton konstrukcyjny - ok. 16 500 m3,
 • zbrojenie - ok. 2 811 ton.

Roboty bitumiczne:

 • warstwy ścieralne - 154 130 m2,
 • warstwy wiążące  - 153 100 m2,
 • podbudowy bitumiczne - 51 750 m2,

Źródło i zdjęcia: GDDKiA

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy