Deskowanie pionowe Deskowanie ramowe Orma
Ulma Construccion Polska S.A.
Adres:
Klasyków 10
03-115 Warszawa
woj. mazowieckie
WWW: http://www.ulma-c.pl
Telefon: 22 506 70 00
System deskowania ramowego ORMA jest wykorzystywany zarówno w budownictwiekubaturowym jak i inżynieryjnym do formowania ścian, słupów o przekrojach prostokątnych, zbiorników, oraz przyczółków i fundamentów filarów obiektów mostowych.

Charakterystyka systemu:

Deskowanie ORMA zaprojektowano na wyższe parcie betonu. Parametry systemu wtym zakresie potwierdza certyfikat niemieckiej organizacji GSV.

Maksymalne parcie:
- Płyty o wys. 3,3 m: 80 kN/m2
- Płyty o wys. 2,7 m: 74 kN/m2

Maksymalne ugięcie:
60 kN/m2 (linia 7, tab. 3 DIN 18202)
80 kN/m2 (linia 6, tab. 3 DIN 18202)

- Dla hbetonowania≤ 3,3 m stosujemy 2 poziomy ściągów.
- Dla hbetonowania> 3,3 m stosujemy3 poziomy ściągów.
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy