XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce

Ocena: 0
1547
27 czerwca 2013 r. w Krakowie odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. W trakcie spotkania Członkowie SPBT zapoznali się z efektami pracy Biura i zespołów roboczych działających w Stowarzyszeniu w 2012 r.

Z racji końca kadencji Zarządu Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym oraz rzeczowym i na tej podstawie jednogłośnie udzieliło mu absolutorium. Uczestnicy XIX Walnego Zgromadzenia Członków SPBT wysłuchali prezentacji dr inż. Grażyny Bundyry-Oracz nt. "Beton towarowy w nowelizowanym prawodawstwie krajowym". Tematem przewodnim wykładu była przyjęta przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawa o systemie oceny zgodności.

W związku z dobiegającymi końca pracami nad opracowywaną na potrzeby GDDKiA specyfikacją dr inż. Maciej Gruszczyński przedstawił zgromadzonym prezentację nt. technologii betonu wałowanego, która jest szansą zarówno dla producentów betonu towarowego na poszerzenie rynku, a dla inwestorów na tanie i trwałe drogi.

Po omówieniu kwestii formalnych Prezes Zarządu Piotr Rusecki uhonorował odchodzącego na emeryturę, po 14 latach pracy na stanowisku dyrektora biura SPBT, pana Zdzisława Kohutka.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz Stowarzyszenia na lata 2013-15. W głosowaniu tajnym wybrany został Zarząd SPBT w następującym składzie:
  • Piotr Rusecki - Prezes Zarządu SPBT,
  • Michał Elert,
  • Piotr Kania,
  • Maciej Marciniak,
  • Maciej Świderski,
  • Wojciech Świerczyński,
  • Federico Tonetti.
Nowy Zarząd zadeklarował zarówno kontynuację, jak również poszerzenie dotychczasowych działań Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Źródło i zdjęcie: SPBT
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy