Rury dwupłaszczowe do pompowania betonu

Ocena: 0
5586

Brak kontroli stanu rurociągu przesyłowego mieszanki betonowej (rur do betonu) lub losowa wymiana zużytych rur nie gwarantuje niezawodności na placu budowy. Uszkodzenie rury w czasie pompowania najczęściej skutkuje przerwaniem pracy i awanturą z kierownikiem budowy.

Fot. Ciepiela

Zdarzają się sytuacje, gdy beton z uszkodzonej rury zalewa okoliczne budynki, samochody i przechodniów. Koszty takich zdarzeń wielokrotnie przekraczają koszt wymiany rurociągu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dziennik Ustaw poz. 932 Dz. U. 156 z 2011 r. pompy do betonu zamontowane na pojazdach drogowych zostały objęte dozorem. W czasie badań okresowych lub doraźnych Inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) prowadzący badanie rurociągu opierają się na oświadczeniu eksploatującego dotyczącym stanu rurociągu  i protokole pomiaru rurociągu. Weryfikują otrzymane dokumenty i przeprowadzają pomiary wybranych elementów rurociągu raz jeszcze. Aby Inspektor mógł ocenić stan rury do betonu musi posiadać informacje pozwalające zidentyfikować rurę, jej budowę, nominalne i minimalne dopuszczalne parametry. Liczący się na rynku producenci pomp do betonu współpracują z dwoma producentami – firmami Valme i Esser Werke. Ci producenci rur do betonu znakują rury zgodnie z wymaganiami normy PN-EN12001.

Firma Esser jest znana głównie z dwupłaszczowych rur do betonu. Firma Valme posiada w swojej ofercie zarówno rury do betonu dwupłaszczowe (LL oraz LLH) jak i jednopłaszczowe. Rury do betonu Valme produkowane są w różnych twardościach i grubościach ścianek. Przy takiej ofercie można elastycznie podejść do potrzeb klienta i zasobności jego portfela. Niewątpliwą zaletą rury dwupłaszczowej jest jej żywotność. Niestety bez demontażu nie jesteśmy w stanie określić jej stanu. Ideą firmy Valme jest zagwarantowanie jednolitego zużycia całego rurociągu w pompach i pompogruszkach, a w konsekwencji wymiana wszystkich rur w przypadku stwierdzenia granicznego zużycia choćby tylko jednej rury z całego rurociągu. Kupując i wymieniając elementy rurociągu w pompach i pompogruszkach należy pamiętać, że:

  • Fakt wymiany elementów rurociągu należy odnotować w książce urządzenia RB wymaganej przez TDT.
  • Należy posiadać dokument potwierdzający jakość zakupionych elementów. Takiego dokumentu należy żądać od sprzedawcy. Inspektor TDT może zażądać takiego dokumentu w celu udowodnienia, że nowe rury do betonu spełniają wymagania producenta pompy.

Rury do betonu dorabiane lub odbiegające od wymagań producenta mogą uszkodzić maszt z powodu zbyt dużego ciężaru lub naprężeń wywołanych niewłaściwą geometrią rurociągu w stosunku do podpór rurociągu i osi obrotu sekcji masztu. Tylko zakup rur do betonu od sprawdzonego producenta gwarantuje spełnienie wymagań jakościowych i proceduralnych.

mgr inż. Janusz Rotblum
Ciepiela Technology Promotion
Sp. z o.o.

Źródło: Świat Betonu, nr 4 (4) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy