XI odsłona Kampanii "Dobry Beton"

Ocena: 0
7276
Biorąc pod uwagę niejasny status prawny betonu towarowego w kontekście nowej, urzędowej regulacji wyrobu budowlanego w Polsce - Zarząd SPBT postanowił kontynuować Kampanię "Dobry Beton". Polecił więc uruchomić jej XI edycję.
Tak jak dotychczas, Kampania "Dobry Beton" ma być otwarta dla wszystkich wytwórni betonu towarowego. Jednak szanse na wyróżnienie mają tylko te, które dysponują węzłem betoniarskim sterowanym przez komputer, zintegrowanym z blokiem podgrzewania komponentów oraz stacją zakładowego recyklingu (ew. zastępczym systemem osadników dla gromadzenia płuczki cementowej).

Kierując się pozycją danej wytwórni na rynku oraz poziomem jej wyposażenia - Biuro SPBT wystosowało już 141 pisemnych zaproszeń indywidualnych do udziału w bieżącej odsłonie Kampanii "Dobry Beton". Ponadto przypomniało 33 laureatom poprzednich edycji o tym, że w marcu 2014 wygasa ważność wyróżnienia, co powinno skłonić ich do złożenia wniosku o prolongatę poprzez przystąpienie do procedury kwalifikacyjnej. Powiadomiono również 8 dyrekcji przedsiębiorstw wielozakładowych o stanie "uznakowienia" firmy.

Tok kwalifikacji uściśla "Regulamin przyznawania Znaku Jakości SPBT - Dobry Beton" (wersja: czerwiec 2013). Zakłada on, że każdy kandydat wypełni "Formularz akcesyjny" i uzupełni go zwięzłym opisem zakładu, zakładową listą produktów, wykazem większych obiektów wybudowanych z udziałem własnego betonu oraz fotografiami. Tak przygotowany wniosek, zgodnie z przyjętym kalendarium XI edycji, winien trafić do Biura SPBT do 30 września br., zaś do końca października br. rozpatrzy go Zarząd SPBT.

Następnie, po wniesieniu opłaty akcesyjnej, w listopadzie br. do Wytwórni oddelegowany zostanie obiektywny audytor, który sprawdzi zgodność stanu na miejscu z wymaganiami regulaminowymi - w zakresie bloków tematycznych: "Personel", "Surowce", "Produkcja i dostawa", "Badania" i "Ochrona środowiska". Nacisk kładziony będzie na coroczne wzorcowanie wag (świadectwo urzędowe), możliwość produkowania betonu towarowego nawet w okresie obniżonych temperatur otoczenia atmosferycznego, dbałość o ochronę środowiska i poziom wdrożenia procedur kontroli jakości wg normy PN-EN 206-1.

O terminie audytu kandydat zawiadamiany będzie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Z kolei, w grudniu br. dokumentacja poaudytowa trafi na forum Komisji SPBT ds. Znaku Jakości, która po analizie treści - zasugeruje Zarządowi SPBT, czy udzielić wyróżnienia lub też nie, albo - czy udzielić pod warunkiem usunięcia usterek. Po wyeliminowaniu ewentualnych braków, ostatnia faza kwalifikacji sprowadzi się do nominowania danej wytwórni niezależnej Kapitule Znaku Jakości, która ostatecznie zarekomenduje ją do wyróżnienia (styczeń 2014.). Edycję zamknie uroczysta Gala w Warszawie (luty÷marzec 2014.), gdzie w obecności prominentów wręczone zostaną atrybuty Znaku Jakości. Tam też odbędzie się promocja nowego wydania "Katalogu wyróżnionych… LIDERZY BETONU TOWAROWEGO - 2013/2014".

Kampania "Dobry Beton" cieszy się niezmiennie poparciem Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO, która wpisała ją na listę najlepszych praktyk promujących beton. Również Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP niezmiennie jej patronuje.

Znak "Dobry Beton" to obecnie najbardziej ceniona i rozpoznawalna rekomendacja wytwórni betonu towarowego wśród wykonawców i inwestorów budowlanych w Polsce. Wykaz laureatów mieści aktualnie 71 pozycji. Warto dołączyć do tego grona. Warto potwierdzić swoją mocną stronę dla klienteli oraz zyskać uznanie i autorytet w krajowym środowisku producentów betonu towarowego.

Źródło i grafika: SPBT
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: