Wartość rynku konstrukcji stalowych w Polsce to już ponad 7 mld zł

Ocena: 5
2085

W wyniku wzrostu popytu oraz gwałtownej zwyżki cen, w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku konstrukcji stalowych w Polsce zwiększyła się o ponad połowę. Według szacunków analityków Spectis, w 2022 r. 100 największych producentów konstrukcji stalowych w Polsce wyprodukowało konstrukcje o wartości ponad 7 mld zł. Głównymi odbiorcami konstrukcji stalowych są budownictwo przemysłowo-magazynowe oraz szeroko rozumiana branża energetyczno-przemysłowa.

 

 

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek konstrukcji stalowych w Polsce 2023-2028”, łączne przychody 100 wiodących producentów w 2021 r. wyniosły rekordowe 13,5 mld zł, z czego 5,9 mld zł wygenerowane zostało przez segment konstrukcji stalowych. Z tej kwoty aż 45% stanowiła sprzedaż zagraniczna.

Analitycy Spectis szacują, że w 2022 r. nominalna dynamika rynku konstrukcji spowolniła tylko nieznacznie (do ok. 20%) a wartość sprzedaży konstrukcji stalowych przekroczyła 7,1 mld zł. Po okresie imponujących wzrostów, branżę czeka jednak przejściowa korekta. Długoterminowe perspektywy dla branży konstrukcji stalowych pozostają jednak optymistyczne.

Oczekiwane wzrosty rynku konstrukcji stalowych spowodowane będą większą aktywnością w obszarze budownictwa energetycznego, wynikającą z konieczności transformacji energetycznej polskiej gospodarki. W 2025 r. w realizacji powinny być już pierwsze morskie farmy wiatrowe, natomiast w 2027 r. ruszyć może budowa pierwszego bloku jądrowego. Zaplanowane są również znaczące inwestycje w modernizację konwencjonalnych bloków energetycznych i ciepłowniczych.

Dodatkowo, w obszarze infrastruktury transportu, rynek konstrukcji ponownie napędzać będzie segment mostów i wiaduktów. Po 2024 r. możliwe są również pierwsze realizacje wielkopowierzchniowych obiektów kubaturowych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Koniunkturę wspierać będzie również oczekiwany dalszy rozwój rynku budownictwa przemysłowo-magazynowego, generującego w ostatnich latach największy popyt na konstrukcje stalowe.

Największym segmentem rynku pod względem wartości przychodów jest grupa budynków stalowych oraz stalowych elementów im towarzyszących. W grupie tej przeważającą część stanowią hale przemysłowo-magazynowe. Aż 46 z analizowanych 100 przedsiębiorstw posiada w swojej ofercie produkcję hal i części budynków. Na drugie miejsce pod względem udziału awansował segment konstrukcji przemysłowych, chemicznych i petrochemicznych, w którym wyraźnie dominującą kategorią są konstrukcje przemysłowe (z wyłączeniem hal przemysłowych). Ze względu na swoją złożoność, jest to dość licznie reprezentowany segment – konstrukcje tego typu oferuje 38 z 100 analizowanych spółek. Trzecim największym segmentem konstrukcji stalowych są konstrukcje dla sektorów offshore i subsea. Według szacunków Spectis, trzy największe grupy produktowe odpowiadały za ponad 70% rynku konstrukcji stalowych. Rynek dopełniają takie segmenty jak: konstrukcje na potrzeby energetyki, komunikacji i telekomunikacji, konstrukcje wytwarzane na potrzeby infrastruktury transportu oraz zbiorniki i konstrukcje powłokowe.

Źródło: Spectis

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: