Aktualna sytuacja branży betonu towarowego w Polsce

Ocena: 0.5
28222
W zgodnej opinii polscy producenci betonu towarowego są przygotowani do realizacji najtrudniejszych wyzwań we wszystkich sektorach budownictwa. Jak podnosił podczas swojego wystąpienia otwierającego XII Galę Finałową Znaku Jakości "Dobry Beton" Rafał Gajewski, v-ce Prezes Zarządu SPBT, Polska z produkcją w roku 2014 na poziomie 19,2 mln m3, jest liczącym się w Europie producentem tego podstawowego materiału konstrukcyjnego.

Produkcja betonu towarowego w Polsce wraz z prognozą do 2017 r.

Poziom produkcji betonu towarowego jest stabilny a korzystne prognozy ekonomiczne pozwalają z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Zgodnie z szacunkami SPBT do 2017 r. produkcja betonu towarowego w Polsce winna rosnąć w tempie 4÷6% rok do roku.

Szacunki te powiązane są z korzystnymi danymi makroekonomicznymi. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje w 2015 r. wzrost produkcji w sektorze budowlanym o 7÷10%, wobec 3% na koniec 2014 r. Przy rekordowo niskim poziomie inflacji i prognozie wzrostu PKB o 3,5%, pozwala to z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość.

Branża upatruje wzrostu zapotrzebowania na beton towarowy w rozwoju czterech podstawowych sektorów budownictwa, a mianowicie:
  • mieszkalnictwa,
  • budownictwa energetycznego,
  • infrastruktury kolejowej,
  • budownictwa drogowego.
Optymizm ten powiązany jest z korzystnymi danymi napływającymi z gospodarki. Według GUS na koniec 2014 r. ilość mieszkań w budowie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 15% a ilość wydanych pozwoleń na budowę o 14%. Szczególnie ten ostatni wskaźnik, w połączeniu z reformą rządowego programu "Mieszkanie dla Młodych" jest dobrym prognostykiem na przyszłość tego segmentu budownictwa.

Wzrost zapotrzebowania na beton w budownictwie energetycznym i infrastrukturalnym powodowany jest napływem znacznych środków z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2015-20. Niezwykle istotna dla rozwoju tych sektorów budownictwa jest poprawa przygotowania inwestycji, jak również odnotowane korzystne zmiany w prawie zamówień publicznych.

Zagrożeniem, mogącym w najbliższych latach zakłócić te optymistyczne prognozy wzrostu zapotrzebowania na beton, jest słaba kondycja finansowa większości polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Z tego powodu może dochodzić do zatorów płatniczych, skutkujących opóźnieniem, bądź też wstrzymaniem realizacji kontraktów. Pewnym niebezpieczeństwem dla realizacji planowanych inwestycji pozostaje też niestabilna sytuacja międzynarodowa.

Jednak, jak w podsumowaniu swojego wystąpienia stwierdził Rafał Gajewski, branża producentów betonu towarowego w Polsce dysponuje ogromnym, szacowanym na 30÷35 mln m3 potencjałem produkcyjnym, który obecnie nie jest całkowicie wykorzystany. Ponadto branża posiada nowoczesne, pozostające na europejskim poziomie wyposażenie produkcyjne w ilości ponad 900 wytwórni i środki transportu (ok. 700 pomp mobilnych i ponad 3000 betonowozów). Także rozmieszczenie zakładów produkujących beton towarowy w Polsce jest równomierne, co dla inwestorów i wykonawców stanowi gwarancję bezproblemowej dostępności do wysokiej jakości betonu w każdym zakątku kraju.

Źródło: SPBT
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: